Anna

Anna doet veel werk op de achtergrond. Ze is vooral actief bij het organiseren van de contactdagen, schoolbezoeken en voedselverstrekking. Anna kent de gemeenschap en de gezinnen waaruit onze kinderen komen goed.

Anna is eveneens 3 maanden in Nederland geweest voor kennismaking met de cultuur, de donateurs, het bestuur en het vergroten van haar kennis van organisaties van bedrijven en instellingen.

Anna does a lot of work in the background. She is particularly active in organizing the contact days, school visits and food distribution. Anna knows the community and the families of our children well.

 

Anna has ​also ​been invited by a ​sponsor​ in the Netherlands for three month to get acquainted with the culture, the s​ponsor​, the government and increase her knowledge of organizations, companies and institutions.