ááááááá Mose

Mose is een enthousiaste Keniaanse vrouw die veel werk voor ons verzet. Zonder haar en Anna zou de stichting haar werk niet naar behoren kunnen doen. Mose is ons aanspreekpunt in Kenia. Als vrouw is zij voor onze Keniaanse kinderen gemakkelijk benaderbaar.

Mose kent de gemeenschap en de gezinnen waaruit onze kinderen komen goed. Ze co÷rdineert de werkzaamheden. Verder is ze het aanspreekpunt bij problemen en begeleid ze de kinderen als zij bijvoorbeeld naar een nieuwe school gaan of nieuwe kleding nodig hebben.

De kinderen kennen Mose goed en komen geregeld zo maar even aanwaaien voor een praatje.  Soms maken ze er hun huiswerk of helpen haar met een klusje. Ze heeft een heel centrale plek in onze organisatie.

Mose is 3 maanden op uitnodiging van een donateur in Nederland geweest voor kennismaking met de cultuur, de donateurs, het bestuur en het vergroten van haar kennis  van organisaties van bedrijven en instellingen.

Mose is an enthusiastic Kenyan woman who does a lot of work for us in Kenya. Without her and Anna the foundation would not be able to do its job properly. Mose is our contact person in Kenya. As a woman, she is easy for our Kenyan children to approach.


Mose knows the community and the families from our children well. She coordinates the activities. She is also the contact for problems and she escorted the children as they may go to a new school or need new clothes.

The children know Mose well and meet regularly, so it is easy to chat. Sometimes they make their homework over
there or help her with a job. She has a very central place in our organization.


Mose has been invited by a donor in the Netherlands fo
r three months to get acquainted with the culture, the donors, the government and increase her knowledge of organizations, companies and institutions.