Voedsel

 

Enkele van de gezinnen hebben te weinig inkomen om voor voldoende voedsel te zorgen en met een lege maag kan je niet leren. Dit is de reden dat we voor een aantal gezinnen waarvan wij de kinderen sponseren voedselhulp hebben ingesteld. Er is met zorg een pakket samen gesteld waar door er in de basisbehoefte wordt voorzien. Op dit moment zijn er nog twee gezinnen die door onze fieldassistant Anna op deze manier worden ondersteund.

 

Het pakket heeft als inhoud:

             5 kg       rijst

             5 kg       maismeel

             2 kg       bonen

             1 pak      kookvet

             1 pak      suiker

             1 zak      wasmiddel

 

Onze fieldassistant Anna koopt deze zaken in en zorgt voor de bezorging bij onze gezinnen. De kosten per gezin bedragen ca. 20,—

 

Wilt u onze voedselactie ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op onze rekening NL46INGB0005090043 t.n.v. Mtwapa Stichting Hoogezand onder vermelding van voedselhulp.

Hebt u zin in een Keniaans gerecht? Dan vindt u hieronder een recept met o.a. maismeel (Ugali). Hierbij moet u zich realiseren dat deze maaltijd de luxe uitvoering is en onze kinderen alléén Ugali eten.

Some of the families have not enough income to provide adequate food and you can not learn on an empty stomach. This is the reason that we sponsor food for some families. There has been carefully put together a package which provides the basic needs. At the moment there are two families that are supported in this way by our field assistant Anna.

The package contents:

5 kg of rice
5 kg corn flour
2 kg of beans
1 pack cooking fat
1 package sugar

1 bag laundry detergent

Our field assistant Anna buys these matters and ensures the delivery to our families. The cost per family is approximately
20, -

Would you like to support our food action you can make your donation to our account NL46INGB0005090043
attn. Mtwapa Foundation Hoogezand use quoting food”.

        Food