††††††† Tjibbe

I am the Secretary and Treasurer. It is special to be able to mean something to others. A future that may look different if these students can do their education.

Together with Liesbeth I take care of the finances of the foundation. This means that the students receive their money on their telephone at agreed times. But also that the donors receive their annual statements and the account of the foundation is managed.

Ik ben de Secretaris en Penningmeester. Het is bijzonder om iets voor anderen te kunnen betekenen. Een toekomst die er mogelijk anders uit komt te zien als deze studenten hun opleiding kunnen doen.
Ik zorg samen met Liesbeth voor de financiŽn van de stichting. Dat houdt in dat de studenten op afgesproken tijden hun geld ontvangen op hun telefoon. Maar ook dat de donateurs hun jaaroverzichten ontvangen en de rekening van de stichting beheerd wordt.