Reis Kenia 2022

Van 28 september tot 19 oktober 2022 zijn Liesbeth en Bram op bezoek geweest in Kenia bij onze studenten en hun familie. Dit was heel bijzonder om dat door corona en andere omstandigheden dit al een aantal jaren niet kon doorgaan. De studenten waren ontzettend blij en vertelden trots wat ze al bereikt hebben.

 

Liesbeth en Bram hebben geprobeerd zoveel mogelijk alle studenten op te zoeken. Denk hierbij aan een bezoek aan de universiteit, aan de stageplek van een van de studenten, maar ook het naaiatelier waar een van de studenten in opleiding is. Het is geweldig om te zien wat ze allemaal al bereikt hebben. Dat zou zonder uw steun niet mogelijk zijn!

 

Meer details over het bezoek worden genoemd in de nieuwsbrief die binnenkort volgt op de website.

From September 28th to October 19th 2022, Liesbeth and Bram visited our students and their families in Kenya. This was very special because due to corona and other circumstances this had not been possible for a number of years. The students were very happy and proudly told what they have already achieved.

 

Liesbeth and Bram have tried to visit all students as much as possible. Think of a visit to the university, to the internship of one of the students, but also the sewing workshop where one of the students is in training. It's great to see what they have already achieved. This would not be possible without your support!

 

More details about the visit will be mentioned in the newsletter that will soon follow on the website.