Ziekenfondsje

Klik op het plaatje voor meer informatie over de gezondheidszorg in Kenia

Lever een bijdrage voor:

 

 malariamedicijnen om te voorkomen dat kinderen sterven aan malaria  7,50 per jaar per kind

 eenmalig doktersbezoek 15,=

 Aanmeten en aanschaf van een bril

 Medicijnen

 Ziekenhuisopname bij ziekte

 

De gemiddelde kosten per kind per jaar bedragen ca. 75,-

 

Hiervoor kunt u ons rekeningnummer IBAN NL46 INGB 0005 0900 43

tnv Mtwapa-stichting gebruiken onder vermelding ziektekosten.

Wat kunt u doen:

Contribute to:

Malarial drugs to prevent children dying from malaria
7.50 per child per year
Single doctor's visit
15, =
Fitting and purchasing glasses
Medications
Hospitalization by illness


The average cost per child per year around
75, -

For this you our bank account IBAN GB46 INGB 0005 0900 43

Attn.
Mtwapa Foundation Hoogezand use quoting "medical expenses".

Health insurance

What you can do: