Marty

Ik ben Marty Eenkhoorn en ik woon met mijn man Alfred in Dronten. Ik ben werkzaam bij de apotheek in Biddinghuizen als apothekersassistente. Een druk, heerlijk en afwisselend vak waarin ik veel voldoening vind en veel mensenkennis opdoe! Aan de balie treffen wij allerlei verschillende mensen, van rijk tot betrekkelijk arm. Ieder heeft onze zorg nodig. Het is soms schrijnend om te zien hoe mensen moeten rondkomen. Je zou ze zo graag allemaal willen helpen! Alfred en ik hebben geen kinderen, maar wij houden wel veel van kinderen en hebben vaak kinderen over de vloer. Kinderen die hier in Nederland alle mogelijke kansen krijgen op het gebied van studie enz. Daarom zijn we blij dat we via de Mtwapa-stichting kinderen mogen helpen. Sámen, wij allemaal, kunnen we iets doen voor het kansarme kind. Elk kind wat geholpen mag worden is er weer één! Laten we daarvoor gaan, met zijn allen!!

I'm Marty Eenkhoorn and I live with my husband Alfred in Dronten. I work at the Pharmacy in Biddinghuizen as a pharmacy assistant. A busy, delightful and various job in which I find great satisfaction and I learn a lot of human nature! At the desk we meet all kinds of people, from rich to relatively poor. Everyone needs our care. Sometimes it is painful to see how people live. You would really like to help them all! Alfred and I have no children, but we love children and often have children around. Children in the Netherlands have every possible opportunity to study and little worries. Therefore, we are glad that we can help children in Kenya through the Mtwapa stichting. Together, all of us, we can do something for the underprivileged child. Every child that can be helped is one who has a change for a better future. Let's go for it, together !!