Sámen, wij allemaal, kunnen we iets doen voor het kansarme kind. Elk kind wat geholpen mag worden is er weer één! Laten we daarvoor gaan, met zijn allen!!

 

Together, all of us, we can do something for the underprivileged child. Every child that is helped is another one! Let's go for it, all together !!

Ik ben Alfred, de man van Marty dus! In mijn dagelijkse werk ben ik "Inbedrijfsteller besturing en robots". Dit is een uitdagend en een afwisselende baan, waarin ik veel plezier heb.

I'm Alfred, the husband of Marty! In my daily work I am "commissioning engineer control and robots." This is a challenging and varied job, where I have a lot of fun.

In onze familie zit een echte handelsgeest en kennelijk ook in mij, want sinds enkele jaren speur ik naar goedkope kleding in o.a. winkels, rommelmarkten enz. voor de Stichting wat tot nu toe gelukt is.

 

Our family has a true entrepreneurial spirit and apparently I also, for some years I search for cheap clothes in secondhand shops, flea markets etc. for the foundation which has been successful until now.

Marty Eenkhoorn - Voorzitter

Alfred Eenkhoorn - Bestuurslid

        Wie zijn wij

Door tijdsgebrek bleef de klus om de oude site over te zetten naar de nieuwe site een beetje liggen. Samen met Liesbeth heb ik dit opgepakt en bleek het ook nog eens heel leuk werk te vinden.

Due to lack of time the old site was not made into a new one. Together with Liesbeth I picked it up and it proved once again I like this work.

Clasien IJnema - Webmaster

Marianne Haanstra - Kledingcoördinator

Liesbeth Fokkes – 2e Penningmeester

Anna - Fieldassistant

Ik ben de Secretaris en Penningmeester. Het is bijzonder om iets voor anderen te kunnen betekenen. Een toekomst die er mogelijk anders uit komt te zien als deze studenten hun opleiding kunnen doen.

 I am the Secretary and Treasurer. It is special to be able to mean something to others. A future that may look different if these students can do their education.

Tjibbe Haanstra - Penningmeester / Secretaris

Mose is een enthousiaste Keniaanse vrouw die veel werk voor ons verzet. Zonder haar en Anna zou de stichting haar werk niet naar behoren kunnen doen. Mose is ons aanspreekpunt in Kenia. Als vrouw is zij voor onze Keniaanse kinderen gemakkelijk benaderbaar.

 

Mose is an enthusiastic Kenyan woman who does a lot of work for us in Kenya. Without her and Anna the foundation would not be able to do its job properly. Mose is our contact person in Kenya. As a woman, she is easy for our Kenyan children to approach.

Mose - Fieldassistant

Jarenlang ben ik werkzaam geweest in de Sociale Werkvoorziening. Daar zie je het wat het verschil is tussen kansarm en kansrijk, maar ook wat enthousiasme en doorzettingsvermogen kunnen doen. 

 

For years I worked in the Social Employment. There you can see what the difference between disadvantaged and promising, but also enthusiasm and perseverance can do.

Anna doet veel werk op de achtergrond. Ze is vooral actief bij het organiseren van de contactdagen, schoolbezoeken en voedselverstrekking. Anna kent de gemeenschap en de gezinnen waaruit onze kinderen komen goed.

Anna does a lot of work in the background. She is particularly active in organizing the contact days, school visits and food distribution. Anna knows the community and the families of our children well.