Opleiding kinderen

Hoofddoelstelling is het bieden van onderwijs vanaf het moment dat ze bij de stichting komen tot en met de High School. Indien mogelijk - en dit betekent dat de sponsor bereid en in staat is te betalen of we een andere sponsor vinden - dan bieden we ook nog twee jaar College of University aan. De mogelijkheden hiervoor worden bepaald door de voorkeur van de student en het beschikbare budget. Meer dan twee jaar zit er jammer genoeg zelden in omdat de opleidingen voor College en University  in Kenia erg duur zijn.

 

Een van onze studenten van de High School heeft het zo goed gedaan dat ze een studiebeurs krijgt van de staat en nu, met behulp van een sponsor voor de bijkomende kosten, een vier jarige opleiding kan volgen. Dit is echter een unicum.

 

Om u een beeld te geven van de gemiddelde kosten (deze variëren per school en klas), zodat u weet waar u aan zou moeten denken als u zelf een kind zou willen sponsoren hieronder een lijstje: 

 

· College (collegegeld, schooluniform, boeken, schriften, zakgeld, hostel, voeding, maar exclusief uitstapjes in belang van de opleiding) afhankelijke van de opleiding, € 1500,- tot € 2500,- per jaar excl. ziektekosten

 

· University (collegegeld, schooluniform, boeken, schriften, zakgeld, hostel en voeding, maar exclusief uitstapjes in belang van de opleiding) Afhankelijk van de opleiding € 2000,- tot € 3500,- per jaar excl. ziektekosten. )

 

Hiervoor kunt u ons rekeningnummer IBAN NL46 INGB 0005 0900 43

tnv Mtwapa-stichting gebruiken onder vermelding van opleiding kinderen.

The main objective is to provide education from the moment they arrive at the foundation until the High School. If possible - and this means that the sponsor is willing and able to pay or we find another sponsor - we provide another two years at College or University. The possibilities are determined by the preferences of the student and the available budget. More than two years we can rarely pay because training for College and University in Kenya are very expensive.


One of our students of the High School has done so well that she got a scholarship from the 
government and now she can follow, with the help of a sponsor for the additional costs, a four-year course. However, this is unique.

 

To give you an idea of the average cost (these vary by school and classroom), so you have an idea if you would like to sponsor a child a list below:


· College (tuition, school uniforms, books, notebooks, pocket money, hostel, food, but excluding excursions important for the training) depending on the training,
1500, - to 2500, - per year excluding medical expenses.


· University (tuition, school uniforms, books, notebooks, pocket money, hostel and food, but excluding excursions important for the training) Depending on the training
2000, - to 3500, - per year excluding medical expenses.


If you want to help you can use our bank
account IBAN GB46 INGB 0005 0900 43 Attn. Mtwapa Stichting, quoting "training children".

        Education children