Wat doen wij

Wilt u na het lezen meer informatie:

Wilt u na het lezen meer informatie:

Hoofddoelstelling is dat wij kinderen financieel helpen, zodat zij naar school kunnen gaan met als resultaat een kans op een betere toekomst.

Wilt u na het lezen meer informatie:

Opleiding kinderen

Ziek zijn betekent niet naar school kunnen gaan. Vandaar dat wij iets proberen te doen. Als eerste aan malaria en TBC. Indien mogelijk ook aan andere ziektegevallen.

Ziekenfondsje

Voedselhulp indien nodig

Kledinghulp

Helaas is het niet meer mogelijk grote hoeveelheden kleding mee te nemen. De ondersteuning door middel van kleding kan doorgaan op andere manieren. Hoe? Dat leest u onder de details.

Wilt u na het lezen meer informatie:

Als je honger hebt gaat leren slechter of helemaal niet. Dit is de reden dat wij in sommige gezinnen voedselhulp bieden. Het gaat om een basis voorziening.

Wilt u na het lezen meer informatie:

Een aantal van onze kinderen heeft een nieuw kleihuisje gekregen. Het begon met John zijn huis dit was ingestort tijdens een tropische stort regen.

Een van de projecten die we hebben gerealiseerd is een waterzuiverings-installatie op Sint MichaŽls High School. Het drinkwater was daar zo vies dat veel van onze leerlingen ziek werden.

Wilt u na het lezen meer informatie:

Voorbeeldproject waterzuivering

Voorbeeldproject huisvesting

Hoofddoelstelling is dat wij kinderen financieel helpen, zodat zij naar school kunnen gaan met als resultaat een kans op een betere toekomst.

Als de basisvoorzieningen niet gerealiseerd zijn is leren moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarom doen we ook iets aan ziekte, voorzien we soms in een dagelijkse maaltijd en realiseren we wel eens een project. Want als je geen dak boven je hoofd hebt, geen goed drinkwater, geen eten of geen geld voor de dokter dan kun je nog zoveel geld uitgeven aan onderwijs, maar het doel wordt dan alsnog niet gehaald.

Als extra nemen we kleding mee gewoon als we onze gezinnen bezoeken. Het is namelijk cultuur om een cadeautje mee te brengen als je op bezoek komt.

Voorlichting

Ten behoeve van de voorlichting verzorgen wij graag lezingen met video/fotoreportage bij verenigingen, scholen, bedrijven enz. Voor de presentatie beschikken wij over een beamer waarmee we grootbeeldpresentaties kunnen verzorgen. Deze voorlichting is gratis.