Fondsenwerving / Fundraising

We proberen uiteraard op allerlei manieren geld bij elkaar te krijgen (naast donaties) ten behoeve van onze kinderen van de stichting. Hier wordt op een aantal manieren hard aan gewerkt. Een voorbeeld hiervan is de kleding die we ontvangen van gulle gevers. Deze kleding wordt uitgezocht en een heel klein deel hiervan nemen we mee naar Kenia. Ook proberen we een deel te verkopen. De opbrengst hiervan komt op die manier ook weer ten goede aan de stichting.  De kleding wordt verkocht op de vlooienmarkt die regelmatig in Bakkeveen plaatsvindt. Hieronder vindt u een kleine impressie van deze vlooienmarkt.

        Kledingverkoop

We try to get money together (besides donations) for the benefit of our children from the foundation. We do this in different ways. An example is the clothes we receive from generous donors. This clothing is sorted and some of it we bring to Kenya. We also try to sell some. This will benefit the foundation. The clothes are sold at the flea market that takes place regularly in Bakkeveen. Above is a small impression of this flea market.

        Sale of clothes

        Spaarpotje

We kunnen op verzoek een gepersonaliseerd spaarpotje voor u maken zodat u mee kunt sparen voor onze stichting. Tevens kan deze met folders op een strategisch punt neergezet worden op bijvoorbeeld een balie van een winkel of sportschool. Alle kleine beetjes helpen, als u alleen al klein munt geld verzamelt, is het vaak toch nog een heel mooi bedrag!

At request we can make you a personalized piggy bank so you can save for our foundation. Also this piggy bank, together with leaflets, on a strategic point can be put down on a counter of a store or gym. Every little bit helps!! If you only collect small coins, it is still worthwile!

        Piggy bank