Huisvesting

We hebben een vijftal huisjes laten bouwen door een plaatselijk bouwbedrijf en met behulp van de eigenaren zelf. De noodzaak voor deze projecten begon met een huisje wat in het regenseizoen compleet instortte, daarna waren er een drietal met het dak zo lek dat er niets mee te beginnen viel, de volgende was meer gaten en plasticzakken dan huis. Nu kun je natuurlijk ook bij de buren wonen of je bed verschuiven als hij nat wordt, maar zorgen om dit soort basisbehoeftes geven wel spanningen die een kind eigenlijk niet moet hebben en die de schoolresultaten over het algemeen negatief beļnvloeden. Net als water, eten en kleding behoort een huis waar je je veilig voelt bij de basisvoorzieningen van het leven. In extreme gevallen zoals hier hebben we steeds aparte projecten gestart om de huisjes te kunnen bekostigen. Zo ging het niet ten koste van het schoolgeld, maar waren er wel hele gezinnen verschrikkelijk blij en ging het met de betreffende kinderen op school ineens weer veel beter.

We have built five houses with a local construction company and by the owners themselves. The need for these projects began with a house which collapsed completely during the rainy season, then there were three with the roof leaking and there was nothing to be done, the next was more holes and plastic bags than home. Of course you can live with the neighbors or your shift bed where it is dry, but worries about these basic needs give tensions that a child should not have and the influence at the school results are generally negative. Water, food and clothing including a home, where you feel safe are the basic amenities of life. In extreme cases, like this we have started separate projects to fund the cottages. Not a penny of the expense for school is spend, but there were whole families terribly pleased and the children did do much better at school.

        Housing