Project Belimo

The servomotor companie Belimo has ensured that the house of one of our families has a new roof with gutters that collect rainwater so they always have enough water.

Het servomotoren bedrijf Belimo heeft ervoor gezorgd dat een van onze gezinnen een nieuw dak heeft gekregen met dakgoten die het regenwater opvangen waardoor ze steeds over voldoende water beschikken.

        Project Belimo