Jan

Gepensioneerd. Was werkzaam bij het voormalige waterleidingbedrijf Waprog te Groningen als Technisch Hoofdambtenaar en de laatste 10 jaar als Hoofd Bedrijfsvoering.

Mijn vrouw en ik zijn sinds de pensionering een groot aantal keren in Afrika geweest. We hebben daar gezien hoe groot de armoede is en als gevolg daarvan geen of een maar geringe kans op goed onderwijs. Dit houdt in dat ook de toekomst voor de kinderen daar er niet bepaald rooskleurig uitziet. Daar komt bij dat er  heel veel aidswezen zijn. Deze kinderen komen of in een weeshuis of worden door familie opgevangen. Dit laatste betekent dat de armoede in deze gezinnen alleen maar toeneemt en de kans op goed onderwijs nagenoeg nihil wordt. Dit is het motief geweest om de Mtwapa Stichting op te richten. Deze stichting betaalt het schoolgeld, het lesmateriaal, de verplichte schoolkleding en, indien nodig, ook twee maaltijden per dag. 

De naam is ontleend aan het kleine visserplaatsje Mtwapa ongeveer 15 km vanaf Mombasa. Wij concentreren onze aandacht op de daar wonende kinderen.

Retired. Worked at the former waterworks Waprog Groningen as Technical Lead Officer and the last 10 years as Head of Business.


My wife and I have been many times in Africa since I am retired . We saw there great poverty and as a result no or only a poor education. This means that the future for the children is not exactly rosy. Moreover, there are many AIDS orphans. These children are in an orphanage or captured by family. The latter means that the poverty in these families is only increasing and the chance of a good education is almost nil. This has been the motive to establish the Mtwapa Stichting (foundation). This foundation pays tuition, course materials, mandatory school uniforms and, if necessary, two meals a day.


The name is derivated from the small fishing town of Mtwapa about 15 km from Mombasa. We focus our attention on the children living there.