Kleding

Bij elk bezoek aan de kinderen van de Stichting in Kenia door het bestuur werd voorheen ook kleding meegenomen. Dit was voornamelijk tweedehandskleding, die zorgvuldig werd uitgezocht op maat, zodat er voor elk kind een setje kleding was.

 

Doordat de gezinnen het niet breed hebben zijn nieuwe kleren het laatste wat ze zich kunnen permitteren. Ze zijn dan ook heel blij met hun ‘nieuwe’ kleding, en ze zijn er vooral erg trots op. 

 

Voor de kinderen is het een waar feest om de kleding en wat persoonlijke verzorgingsspullen te ontvangen, voor hen is het sinterklaas–kerst–verjaardag in één!

 

Helaas is het met de nieuwe regels voor bagage niet meer mogelijk om kleding mee te nemen bij ons bezoek aan de kinderen van de stichting. Daarom moeten we nieuwe manieren zoeken dat het alsnog mogelijk blijft om de kinderen iets te geven.

 

Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de ingezamelde kleding te verkopen op de rommelmarkt. Klik op de link voor meer informatie.

 

Heeft u goede nog bruikbare kleding die u kwijt wilt? Wij nemen alles in ontvangst! Wat wij niet kunnen gebruiken, wordt aan een ander goed doel geschonken. Zo komt het altijd goed terecht.

 

Alvast  BEDANKT!

 

Voor het doneren van kleding kunt u contact opnemen met onze kleding coördinator Marianne Haanstra telefoonnummer 0513-529790

Of mail naar info@mtwapa-stichting.nl onder vermelding van ‘kledingdonatie.’

Heeft u geen bijdrage in kleding, maar wilt u wel ondersteuning bieden (voor bijvoorbeeld schooluniformen, of persoonlijke verzorgings artikelen) kan dat ook op rekeningnummer IBAN NL46 INGB 0005 0900 43 tnv Mtwapa-stichting onder vermelding van kledinghulp.

Every time the board visited Kenya we tried to take clothes. Most of it used and carefully selected so each child gets a set of clothing.

 

The families are often poor, and then new clothes are the last thing they can afford. They are very happy with "new" clothes, and they are really proud.

 

For children it is a true pleasure to receive the clothes and some personal care items, for them it is Christmas and birthday in one!

 

Unfortunately it´s too expensive to still bring clothes with us by plane. So we have to look for new resources to provide in this need, and still be able to give those children ´new´ clothes.

 

It is a possibility to sell the donated clothes on a flee market. Click on the link for more information.

 

Do you have good usable clothing that you like to give away? We take everything in receipt! What we cannot use is donated to a different charity. So it is always well spent.

 

For donating clothes please contact our clothing-coordinator Marianne Haanstra telephone number +31513-529790

 

Or email to info@mtwapa-stichting.nl stating “clothing donation”.

 

If you have no contribution in clothing, but want support for example, school uniforms, or personal care items that can also be done. IBAN GB46 INGB 0005 0900 43 attn. Mtwapa Foundation Hoogezand quoting “clothing assistance”.

        Clothes