Clasien

Ik ben Clasien IJnema, en ik woon in Drachten. Ik ben werkzaam als apothekersassistente in het ziekenhuis in Heerenveen. Hier werk ik al 21 jaar met veel plezier. Vaak krijg ik daar de opmerking: Clasien weet dat wel die is zo handig met de computer… Ik ben dan ook thuis vaak achter de computer te vinden. Ik vind het leuk om iets creatiefs met foto’s te maken. In het ziekenhuis ben ik ‘benoemd’ tot de huisfotografe van de afdeling. Ik ga dan ook (bijna) nooit zonder mijn fototoestel op pad!

 

Via Liesbeth  ben ik in contact gekomen met deze Stichting. Ik bewonder hun inzet en doorzettingsvermogen om iets op te zetten voor deze kinderen in Mtwapa die zoveel minder kansen hebben dan wij hier. Wij vinden zoveel dingen gewoon, dat er water uit de kraan komt, dat je genoeg te eten hebt en ook nog kunt kiezen uit zoveel.

 

Nu ook mijn zus en zwager een deel uitmaken van het bestuur, raak je er nog meer bij betrokken. Door tijdsgebrek bleef de klus om de oude site over te zetten naar de nieuwe site een beetje liggen. Samen met Liesbeth heb ik dit opgepakt en bleek het ook nog eens heel leuk werk te vinden.

I am Clasien IJnema, and I live in Drachten. I am working as a pharmacist assistant in the hospital in Heerenveen. Here I have been working for 21 years with great pleasure. At work I often receive the comment "Clasien knows, she is so handy with the computer ..." At home I often can be found behind the computer. I like to do something creative with photos. In the hospital I am 'appointed' to the house photographer of the department. So I'm (almost) never without my camera!


Through Elizabeth I came in contact with this organization. I admire their dedication and perseverance to create something for these children in Mtwapa that have fewer opportunities. We find so many things just normal, like water coming out of the tap, to have enough to eat and you have so many choices.


Now my sister and brother in law are part of the board so I even got more involved. Due to lack of time, the old site was still not converted into a new one. Together with Elizabeth I picked it up and I like the job.