Help meisjes in Mtwapa (Kenia)  

Wij helpen een kleine groep kinderen in en rond Mtwapa (Kenia) met hun opleiding. Kansarme kinderen, met name meisjes, die anders niet naar school zouden gaan.

Er is bewust voor gekozen ieder kind individueel te helpen. Zo zijn de ouders verantwoordelijk als het kind nog naar de lagere school gaat en neemt het kind de verantwoordelijkheid voor zijn of haar opleiding over op het moment dat het daar aan toe is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leven.

 

Actueel

 

Donateursdag 2021

De tweede zaterdag in oktober 2021 hebben we sinds twee jaar weer een donateursmiddag gehad. Met een klein groepje, op ruime afstand, in een nieuwe zaal. Wat was het fijn om weer samen te kunnen zijn, nog net voor de lockdown. We hebben uitgebreid vertelt over hoe het onze studenten in Kenia en onze stichting vergaat. Verschillende studenten hebben iets verteld en foto’s gemaakt van zichzelf en de omgeving waar ze op dit moment zijn. Dat was fijn voor onze donateurs, maar ook voor ons als bestuursleden. Het is namelijk ruim drie jaar geleden dat een delegatie van het bestuur in Kenia alle gezinnen en studenten heeft bezocht. Door de verhalen van de studenten komen onze werelden dan toch weer iets dichter bij elkaar. Doordat we maar met een kleine groep waren was er veel ruimte voor vragen en om onderling met elkaar te praten. Uiteindelijk gingen de laatste mensen pas tegen vijf uur naar huis en kunnen we spreken van een geslaagde middag waarin banden weer zijn aangehaald. Een stimulans om met elkaar door te gaan en uit te kijken naar de dag dat het weer mogelijk is onze studenten en hun families te ontmoeten.

Hieronder een kleine impressie van de gezellige middag:

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt:

dinsdag 17 mei 2022

Mtwapa Stichting

Dhr. J. Fokkes

Burgemeester Tuinstraat 22

9602 CZ Hoogezand

The Netherlands

Ons adres:

 

Mobiel: (06) 48 21 89 56

E-mail: info@mtwapa-stichting.nl

Rekeningnummer:

IBAN NL46 INGB 0005 0900 43

ANBI erkenning (klik hier voor info)

Praktische ondersteuning in Kenia zelf wordt gedaan door twee lokale assistent fieldmanagers (Mose en Anna). Dit maakt het mogelijk op afstand te sturen en toch adequate ondersteuning te geven binnen de kaders van de doelstelling van de stichting.

De reden dat wij voornamelijk meisjes steunen heeft te maken met de cultuur in Kenia en de daaraan gekoppelde praktijk. Kortweg zou je kunnen zeggen dat jongens het langst naar school mogen en meisjes later het inkomen moeten verdienen. Niet echt een ideale situatie.

Meer weten? Klik hier