Help meisjes in Mtwapa (Kenia)  

Wij helpen een kleine groep kinderen in en rond Mtwapa (Kenia) met hun opleiding. Kansarme kinderen, met name meisjes, die anders niet naar school zouden gaan.

Er is bewust voor gekozen ieder kind individueel te helpen. Zo zijn de ouders verantwoordelijk als het kind nog naar de lagere school gaat en neemt het kind de verantwoordelijkheid voor zijn of haar opleiding over op het moment dat het daar aan toe is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leven.

 

Actueel

 

 

Donateursdag 2022

We kunnen terugkijken op een gezellige informele middag. Liesbeth heeft verteld van de reis en natuurlijk van al onze studenten. Klik hier voor een kleine impressie van de middag.

 

Reis Kenia

Van 28 september tot 19 oktober zijn Liesbeth en Bram op bezoek geweest in Kenia bij onze studenten en hun familie. Dit was heel bijzonder om dat door corona en andere omstandigheden dit al een aantal jaren niet kon doorgaan. De studenten waren ontzettend blij en vertelden trots wat ze al bereikt hebben. Klik hier voor een kleine impressie van deze reis in een collage.

 

Laatst bijgewerkt:

woensdag 23 november 2022

Secretaris/Penningmeester:

Dhr T. Haanstra

Contactgegevens:

 

E-mail: info@mtwapa-stichting.nl

Rekeningnummer:

IBAN NL46 INGB 0005 0900 43

ANBI erkenning (klik hier voor info)

Praktische ondersteuning in Kenia zelf wordt gedaan door twee lokale assistent fieldmanagers (Mose en Anna). Dit maakt het mogelijk op afstand te sturen en toch adequate ondersteuning te geven binnen de kaders van de doelstelling van de stichting.

De reden dat wij voornamelijk meisjes steunen heeft te maken met de cultuur in Kenia en de daaraan gekoppelde praktijk. Kortweg zou je kunnen zeggen dat jongens het langst naar school mogen en meisjes later het inkomen moeten verdienen. Niet echt een ideale situatie.

Meer weten? Klik hier