Maandverbandwet

 

July 10, 2017

http://www.worldsbestnews.nl/naar-school-fratis-maandverband-kenia/

 

When menstruating, more than a million girls in Kenya are not going to school. Their family simply cannot afford a sanitary napkin. Therefore, they now stay home with rags in their underwear. The Kenyan government estimates that these girls miss six weeks of education every year. With this, they do not only lose a part of the study material. There is also a chance that they do not go back to school, but are leaving school completely.

 

Maternity Law

To keep Kenyan girls at school, the parliament adopted a law at the end of June that obliges schools to provide free sanitary napkins. According to government spokesman Eric Kiraithe, access to sanitary napkins is a fundamental human right.

In the East African country, the removal of menstruating girls has long been seen as a problem. In 2004, Kenya recovered the VAT from the sanitary napkin and in 2011, the country released money to spread sanitary napkins throughout the country. The new Law goes one step further. Schools must now purchase sufficient sanitary napkins for free distribution. The program costs the Kenyan taxpayer 500 million shillings annually, about 4.8 million dollars.

 

Taboes

Development organizations are very pleased with the Kenyan law. At the same time, they argue that schools should also provide decent sanitation, including running water. Girls must also have the opportunity to change. The many taboos about menstruation should also be higher on the education agenda.

 

One in ten

Sub Saharan Africa, one in ten menstruating girls do not go to school estimate UN organization UNESCO. As a result, they miss an estimated 20 percent of the study material. Investing in a free sanitary napkin is not only important to achieve equality between men and women. When all girls go to school, a country like Kenya earns up to three percent extra Gross National Income. The 4.8 million dollars that costs the sanitary napkin will soon be returned to it.

10 juli 2017

http://www.worldsbestnews.nl/naar-school-gratis-maandverband-kenia/

 

Wanneer zij menstrueren, gaan meer dan een miljoen meisjes in Kenia niet naar school. Hun familie kan zich simpelweg geen maandverband veroorloven. Daarom blijven zij nu thuis met vodden in hun ondergoed. De Keniaanse overheid schat dat deze meisjes jaarlijks zes weken aan onderwijs missen. Daarmee verliezen ze niet alleen een deel van de leerstof. Er is een ook een kans dat ze zover achterop raken, dat ze volledig van school wegblijven.

 

Maandverbandwet

Om Keniaanse meisjes op school te houden, nam het parlement eind juni een wet aan die scholen verplicht om te zorgen voor gratis maandverband. Volgens regeringswoordvoerder Eric Kiraithe is de toegang tot maandverband ‘een fundamenteel mensenrecht’.

In het Oost-Afrikaanse land wordt het afhaken van menstruerende meisjes al langer gezien als een probleem. In 2004 haalde Kenia de btw van het maandverband af en in 2011 maakte het land geld vrij om maandverband door het hele land te verspreiden. Het nieuwe wetsvoorstel gaat dus nog een stap verder. Scholen moeten nu voldoende maandverband inkopen om gratis uit te delen. Het programma kost de Keniaanse belastingbetaler jaarlijks 500 miljoen shilling, ongeveer 4,8 miljoen dollar.

 

Taboes

Ontwikkelingsorganisaties zijn erg ingenomen met de Keniaanse wet. Tegelijkertijd hameren zij erop dat scholen ook moeten zorgen voor fatsoenlijke sanitaire voorzieningen, waaronder stromend water. Meisjes moeten immers ook de gelegenheid hebben zich te verschonen. Ook de vele taboes rond menstruatie moeten volgens hen hoger op de onderwijsagenda.

 

Eén op de tien

Sub-Sahara Afrika gaat één op de tien menstruerende meisjes niet naar school, zo schat VN-organisatie UNESCO. Daardoor missen zij naar schatting twintig procent van de leerstof. Investeren in gratis maandverband is echter niet alleen belangrijk om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken. Wanneer álle meisjes naar school gaan, levert dat een land als Kenia tot drie procent extra Bruto Nationaal Inkomen op. De 4,8 miljoen dollar die het maandverbandprogramma kost, wordt daarmee snel weer terugverdiend.