Onze leerlingen op de High School

Our students at High School

Rehema

Rehema is een lieve jonge vrouw moeten we onderhand zeggen, die al heel lang wees is. Ze woonde daarna eerst bij haar oma tot die ook overleed en toen bij een tante die eveneens is overleden.

 

Remeha is a sweet young woman we should say by now, who is an ophen very long. After her parents died she first lived with her grandmother until she also died, and then with an aunt who is also departed.

Phelis

Nu eens geen hoogvlieger, maar wel een zeer lief meisje met de wil om te leren. Ze werkt hard en deze opleiding zorgt ervoor dat ze later haar eigen boterham kan verdienen. Phelis is de dochter van onze eerste taxichauffeur Morris.

 

This time no top talent, but a very sweet girl with a desire to learn. She works hard and makes sure that she can earn her own living later on. Phelis is the daughter of our first taxi driver Morris.

Cleopatra

Cleopatra is de dochter van een pastor van een heel kleine kerkgemeenschap. Haar ouders wonen op de bovenste verdieping van een niet afgebouwd appartement zonder enige voorziening. Ondanks hun armoede zijn het heel blije mensen. Zoals veel arme mensen in Kenia trouwens. Cleopatra bewoont een kamer en ze zorgt helemaal voor zichzelf (eten inkopen, koken, wassen e.d.) 

 

 

Cleopatra is the daughter of a pastor of a tiny church. Her parents live on the top floor of an unfinished apartment without any provision. Despite their situation happy people. Cleopatra occupy a room and she all takes care of it herself (food shopping, cooking, washing, etc.)

Joyce

Ons safari meisje. Doordat haar moeder vond dat John het meer nodig had, was er in eerste instantie geen geld voor Joyce. Wij vonden dit sneu en dachten ‘dan maar niet op safari’ en zo is haar bijnaam ontstaan.

 

Our safari girl. Her mother thought John Mtana needed the help more than her daughter, so there was initially no money for Joyce. We felt sad because of this and thought 'we can skip our safari' and this created her nickname.

John Mtana

Onze eerste jongen. Gekregen van Joyce haar moeder. Volgens haar had John de hulp harder nodig dan haar dochter. Onbegrijpelijk als u zou weten waar ze wonen. John is toegelaten op de Kwale High School.

 

Our first boy. Given by Joyce her mother. According to her, John needed the help more than her daughter. Incomprehensible if you would know where they live. John is admitted to the Kwale High School and he is doing very well, but we did not expect anything else.

Jamila

De dochter van onze visvrouw. Een schat van een mens en een even lieve dochter. Al pubert ze op dit moment erg. Iets wat Kenianen moeilijk vinden. Ze heeft een plaats gekregen op de Mazeras High School, hier is ze erg blij mee!

 

The daughter of our fishwoman. A treasure of a woman and an equally lovely daughter. She is a delightful adolescent. She has been given a place at Mazeras High School and she is very happy!


Jackline

Jackline is een dochter van Mose haar zus en woont ook bij Mose in huis. Ze is begonnen op de High School.

 

Jackline is a daughter of Mose her sister and also lives with Mose. She started High School.