Onze studenten op College en University

Our students at College and University

Salama

Salama is op 5 januari 2015 begonnen met haar opleiding aan de universiteit in Nairobi. Ze gaat een opleiding Bachelor Administration (4 Jr) volgen en op aanraden van de universiteit parallel de opleiding Certified Plublic Accountant (3 Jr) 

 

Salama began on January 5, 2015 her education at the University of Nairobi. She does a Bachelor Administration (Jr 4) and she was advise on the parallel university training Plublic Certified Accountant (3 Jr). So she is doing both now.

Dama

Dama is bezig met haar verpleegsters opleiding. Klik hier om te lezen wat de stichting voor Dama heeft betekend.

Dama is doing her nursing training. Click on the link for a letter of Dama, were she explains what the foundation means for her.

Nancy

Nancy begint aan de studie Business Management. Deze studie duurt 2 jaar. Ze is heel blij dat ze een vervolg opleiding kan gaan doen.

 

Nancy is starting her study Business Management. This study takes two years. She is very happy she can start whit this education.

Zainab

Zainab zit op de Collage Moi University in Mombasa. Zainab is de oudste uit een eenouder gezin met vijf kinderen. Haar moeder lacht al net zo gemakkelijk als Zainab. Het is een feest om deze mensen te ontmoeten. Dat geldt overigens voor allemaal. Er zijn maar weinigen waar je geen big smile krijgt als ze zien dat je er bent. Aandacht is minstens zo belangrijk als een opleiding.

 

Zainab is at Collage Moi University in Mombasa. Zainab, the oldest from a single parent family with five children. Her mother laughs just as easily as Zainab. It is a joy to meet these people. This applies to all. There are very few where you do not get a big smile when they see you're there. Attention is at least as important as training.

John Mchonga

John zit op de Collage Moi University in Mombasa. Het is zo mooi om een verlegen jongetje te zien veranderen in een zelfverzekerde jongeman.


John is at Collage Moi University in Mombasa. It's so nice to see a shy boy change​ into a confident young man .