Onze afgestudeerden

Our graduates

Mishy

Mishy heeft net als Rina Professional Accounting gestudeerd.

 

Mishy studied as Rina Professional Accounting.

Dama

Dama heeft een Business Management opleiding gedaan aan de Globo Ville Moi University.

Dama has done a Business Management training given ​at Globo Ville Moi University.

Rina

Rina heeft aan de Globe Ville Moi University twee jaar Professional Accounting gestudeerd en werkt al vier jaar voor dezelfde werkgever.

 

Rina studied at the Globe Ville Moi University two years Professional Accounting and is already working four years for the same employer.

Nuru

Nuru heeft een opleiding gedaan voor toeristen management in Nairobi.

 

Nuru has done a training for tourism management in Nairobi.

Esther

Esther heeft de ICT opleiding afgerond aan de Globo  Ville Moi University.

 

Esther has completed a ICT training at the Globo Ville Moi University.

Vanessa

Is afgestudeerd aan de Globo Ville Moi University voor haar study Catering Management.

 

Is graduated from the Globo Ville Moi University for her study Catering Management.

Mercy

Mercy heeft haar studie afgerond van landmeetkunde aan de Sigalagala Technical Training Institute. 

 

Mercy has completed her study of surveying the Sigalagala Technical Training Institute.

Sofia

Sofia is een harde werker en heeft haar examens afgerond van de studie Development and Social Work aan de Mt.Kenya University.

 

Sofia is a hard worker and has just completed her examination of the study Development and Social Work at the University Mt.Kenya.

Patrick

Patrick heeft met goed resultaat de studie Criminal Justice afgerond. Hij heeft werk gevonden.

 

Patrick has successfully completed the study Criminal Justice. He found a good job.

Rehema

Rehema is een lieve jonge vrouw, moeder van twee zoontjes.

 

Remeha is a sweet young woman, and a mother of two boys.

Nancy

Nancy studeert Business Management. Ze heeft een ander manier gevonden om de studie te financieren.

Nancy studies Business Management. She found another way for financing her study.

Dama

Dama is afgestudeerd als verpleegkundigen en werk op dit moment in Nairobi in afwachting van een baan in een openbaar ziekenhuis. Ze heeft de opleiding voor verpleegkundig gevolgd  aan de Embu Kenya Medical College. Klik hier om te lezen wat de stichting voor Dama heeft betekend.

 

Dama graduated as a nurse and currently works in Nairobi awaiting for a job in a public hospital. She has followed the training for nursing at the Embu Kenya Medical College. Click here to read what the foundation has meant for Dama.

Zainab

Zainab zit op de Collage Moi University in Mombasa. Zainab is de oudste uit een eenouder gezin met vijf kinderen. Haar moeder lacht al net zo gemakkelijk als Zainab. Het is een feest om deze mensen te ontmoeten. Dat geldt overigens voor allemaal. Er zijn maar weinigen waar je geen big smile krijgt als ze zien dat je er bent. Aandacht is minstens zo belangrijk als een opleiding.

 

Zainab is at Collage Moi University in Mombasa. Zainab, the oldest from a single parent family with five children. Her mother laughs just as easily as Zainab. It is a joy to meet these people. This applies to all. There are very few where you do not get a big smile when they see you're there. Attention is at least as important as training.