Help meisjes in Mtwapa (Kenia)  

Wij helpen een kleine groep kinderen in en rond Mtwapa (Kenia) met hun opleiding. Kansarme kinderen, met name meisjes, die anders niet naar school zouden gaan.

Er is bewust voor gekozen ieder kind individueel te helpen. Zo zijn de ouders verantwoordelijk als het kind nog naar de lagere school gaat en neemt het kind de verantwoordelijkheid voor zijn of haar opleiding over op het moment dat het daar aan toe is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leven.

 

Actueel

Kenia Reis!

 

 

We hopen met vijf personen, waarvan vier leden van het bestuur, in september naar Kenia te gaan voor een bezoekje aan jongeren en ouders. Zo’n bezoek is belangrijk om te laten zien en voelen dat onze betrokkenheid verder gaat dan alleen het geven van geld. Aandacht is ook daar minstens zo belangrijk.  

 

Verder wordt er een workshop ‘Ondernemen’ gegeven. Deze workshop wordt samen met een van de studenten voorbereid. 

 

Natuurlijk komen de kosten van dit bezoek inclusief de activiteiten niet ten laste van uw donatie, maar worden persoonlijk gedragen. Wel zullen we proberen extra middelen te generen om de activiteiten te bekostigen. 

 

We houden u op de hoogte!

Laatst bijgewerkt:

woensdag 30 mei 2018

Mtwapa Stichting

Dhr. J. Fokkes

Burgemeester Tuinstraat 22

9602 CZ Hoogezand

The Netherlands

Ons adres:

 

Mobiel: (06) 11 76 96 28

E-mail: info@mtwapa-stichting.nl

Rekeningnummer:

IBAN NL46 INGB 0005 0900 43

ANBI erkenning (klik hier voor info)

Praktische ondersteuning in Kenia zelf wordt gedaan door twee lokale assistent fieldmanagers (Mose en Anna). Dit maakt het mogelijk op afstand te sturen en toch adequate ondersteuning te geven binnen de kaders van de doelstelling van de stichting.

De reden dat wij voornamelijk meisjes steunen heeft te maken met de cultuur in Kenia en de daaraan gekoppelde praktijk. Kortweg zou je kunnen zeggen dat jongens het langst naar school mogen en meisjes later het inkomen moeten verdienen. Niet echt een ideale situatie.

Meer weten? Klik hier